OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Snímače tlaku TPMS v pneumatikách

                   U nás v servise Vám snímače tlaku priamo naklonujeme, tj okopírujeme našou diagnostikou kód Vášho snímača tlaku v automobile, a vložíme ho do senzora, ktorý si u nás zakúpite. Palubný počítač Vášho auta bude teda senzor považovať za originálny, pričom samozrejme jeho funkčnosť je 100% zhodná s originálom.

 

Aká je cena systému TPMS?
Cena závisí od typu použitého senzora. Pôvodné originálne snímače výrobcu vozidla sa pohybujú v cenovom rozpätí od 60€ až do 150€.
Cena neoriginálneho senzora je v rozpätí 40€-65€.

Aké postihy mi hrozia?
V prípade , že Vaše vozidlo spadá pod povinnosť používať systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách musí mať tento systém vo vozidle nainštalovaný a funkčný.
To znamená , že v prevádzke po pozemných komunikáciach ste povinný využívať vozidlo len s funkčným systémom.

Kedy je potrebné vymeniť senzor tlaku?
-Pri elektronickom poškodení/ nedostatočné napätie batérie , alebo porucha na elektronickej časti senzora/
-Pri mechanickom poškodení / napr. korózia ventilu/
-Po uplynutí životnosti

Nevýhody systému:
Nevýhodou sú zvýšené náklady pri prezúvaní , ako aj pri pravidelnej kontrole batérie / prípadne potrebná výmena batérie/ , alebo výmene gumených častí ventilu.
Životnosť senzorov je sedem rokov. Po siedmich rokoch je potrebná ich obmena.